Avanco biznesin tënd

Rrit Shitjet, Zvoglo Shpenzimet

 

Çka është

 

ShitjaOnline është sistem softuerik që shërben për menaxhimin e shitjes së produkteve dhe shërbimeve nga bizneset që kanë një apo më shumë pika të shitjes, apo dëshirojnë që produktet dhe shërbimet e tyre t’i ekspozojnë dhe shesin në internet dhe të gjitha t’i kenë të integruara në një platformë të centralizuar.

B2B & B2C

Mundëson porosinë dhe shitjen e produkteve dhe shërbimeve nga depot me shumicë për klientët e medhenj dhe nga dyqanet me pakicë për klientët e vegjël. 

Biznes Online

Mundëson qarkullimin e biznesit në internet. Produktet dhe shërbimet ekspozohen dhe shiten në internet brenda apo jashtë vendit.

Sistem i centralizuar

Mundëson organizimin e produkteve, shërbimeve, furnizimeve, blerësve dhe shitjeve, të një apo më shumë depove në një sistem të vetëm të integruar. 

Çka ofron

 

Depo dhe DYQANE

Sistemi mundëson krijimin dhe menaxhimin e më shumë lokacioneve fizike të produkteve, prej ku menaxhohen shitjet e produkteve dhe sherbimeve qoftë me pakicë apo me shumicë. Sistemi mundëson menaxhimin e sasive të depove dhe dyqaneve përfshirë shitjet dhe dërgesat nga interneti.

Shitje Online

Sistemi ofron dyqanin online, një web faqe e-Commerce, në të cilin ekspozohen produktet dhe shërbimet të cilat porositen dhe blihen nga blerësit e rregullt të biznesit ose blerësit e ri që regjistrohen nga web faqja. Në dyqani online blerësve u ofrohet qasje e lehtë në të gjitha produktet dhe shërbimet e biznesit.

Procesim të porosive

Sistemi mundëson krijimin e porosive nga stafi i biznesit apo blerësit në internet. Çdo porosi, online apo fizikisht, nga blerësit me shumicë apo pakicë, regjistrohet në sistem dhe përcjellet në mënyrë adekuate prej momentit që porosia krijohet e deri në momenti kur kryhet pagesa dhe produktet dërgohen apo merren nga blerësit

MENAXHIMI I SASISË

Sistemi mundëson menaxhimin e sasisë së produkteve në një apo më shumë depo. Mund të menaxhohet furnizimi i sasisë së podukteve në depo nga furnizuesit përkatës. Gjithashtu mund të menaxhohen bartjet / transferet e brendshme mes depove të cilat mund të gjenden në lokacione të ndryshme.

BLERëSIT dhe çmimoret

Sistemi u mundëson blerësve të biznesit vet-regjistrimin në dyqanin online por regjistrimi mund të bëhet edhe nga stafi i biznesit. Biznesi ka mundësinë e regjistrimit të çmimoreve të ndryshme të produkteve dhe shërbimeve me qellim që të përcaktohen për grupe të ndryshme të blerësve.

Mënyra të pagesave

Sistemi mundëson që pagesa e porosive të bëhet në mënyra të ndryshme, duke i kategorizuar ato në dy: Online dhe Offline. Tek mënyrat e pagesës online hyjnë pagesat me: Credit Card dhe Paypal. Tek mënyrat e pagesës offline hyjnë pagesat përmes: postës, transferit bankar dhe me para në dorë.

 
 
 
 
 
 
 
 

Çka mundëson

 
  • Rritjen e shitjeve
  • Rritjen e numrit të klientëve
  • Zvogëlimin e shpenzimeve
  • Lehtësimin e punës administrative
  • Ruajten e të dhënave
  • Qasje e lehtë në të dhëna
  • Forcimin e pozicionit në treg
  • Shërbime më të mira ndaj klientëve
  • Promovim të produkteve dhe shërbimeve
  • Zgjerimin e shtrirjes së tregut

Avanco biznesin tënd duke implementuar sistemin softuerik ShitjaOnline

Apliko Tani

Klientët