Avanco biznesin tënd

Rrit Shitjet, Zvoglo Shpenzimet

 

Çka është

 

ShitjaOnline është sistem softuerik që shërben për menaxhimin e shitjes së mallit nga bizneset që kanë një apo më shumë pika të shitjes, apo dëshirojnë që produktet e tyre t’i shesin dhe ekspozojnë në internet dhe të gjitha t’i kenë të integruara në një platformë të centralizuar.

B2B & B2C

Mundëson porosinë dhe shitjen e produkteve me shumicë për biznese nga depo dhe shitjen e produkteve me pakicë për klientët nga dyqani. 

Biznes Online

Mundëson shitjen e mallit dhe qarkullimin e biznesit në internet. Produktet mund të ekspozohen dhe shiten në internet brenda apo jashtë vendit.

Sistem i centralizuar

Mundëson organizimin e produkteve, inventarit, furnizimeve, klientëve dhe shitjeve, të një apo më shumë depove në një sistem të vetëm online. 

Çka ofron

 

Depo dhe Shitore

Sistemi ju mundëson krijim dhe menaxhim të një apo më shumë lokacioneve fizike të mallit, prej ku mund t’i organizoni shitjet e produkteve qoftë përmes shitoreve me pakicë apo depove me shumicë. Sistemi mundëson menaxhimin e stokut të depove dhe shitoreve përfshirë shitjet dhe dërgesat nga interneti.

Shitje Online

Sistemi ju ofron një Ueb faqe e-Commerce prej ku mund t’i ekspozoni dhe shitni produktet tuaja në internet, për blerësit e rregullt të biznesit tuaj ose blerësit e ri që mund të regjistrohen nga web faqja. Shitja online e produkteve bëhet në atë mënyrë që blerësi bën porosinë në Ueb faqe dhe ju merrni detajet e porosisë në sistem.

Procesim të porosive

Sistemi ju mundëson krijimin e porosive nga stafi i biznesit apo blerësit në internet. Çdo porosi, online apo fizikisht, nga blerësit me shumicë apo pakicë, regjistrohet në sistem dhe përcjellet në mënyrë adekuate prej momentit që porosia krijohet e deri në momenti kur kryhet pagesa dhe produktet dërgohen apo merren nga klienti. 

Organizim të inventarit

Sistemi ju mundëson organizimin e produkteve apo mallit tuaj në një apo më shumë depo. Ju mund ta menaxhoni mallin duke bërë bartje të brendshme mes depove të cilat mund të gjenden në lokacione të ndryshme. Gjithashtu mund të bëni regjistrimin e furnizimeve në inventar, bashkë me furnizuesit përkatës.

Klientët dhe çmimoret

Sistemi ju mundëson klientëve tuaj vet-regjistrimin nga Ueb faqja apo regjistrimin nga stafi juaj administrativ. Ju keni edhe mundësinë e grupimit të klientëve tuaj në bazë të historisë së tyre të blerjes apo ndonjë klasifikimi tjetër me qellim që të vendosni çmime të ndryshme të produkteve për grupe të ndryshme të klientëve.

Mënyra të pagesave

Sistemi ju mundëson që pagesa e porosive të bëhet në mënyra të ndryshme, duke i kategorizuar ato në dy pjesë: Online dhe Offline. Tek mënyrat e pagesës online hyjnë pagesat me: Credit Card dhe Paypal. Tek mënyrat e pagesës offline hyjnë pagesat përmes: postës, transferit bankar dhe me para në dorë.

 
 
 
 
 
 
 
 

Çka mundëson

 
  • Rritjen e shitjeve
  • Rritjen e numrit të klientëve
  • Zvogëlimin e shpenzimeve
  • Lehtësimin e punës administrative
  • Ruajten e të dhënave
  • Qasje e lehtë në të dhëna
  • Forcimin e pozicionit në treg
  • Shërbime më të mira ndaj klientëve
  • Promovim të produkteve dhe shërbimeve
  • Zgjerimin e shtrirjes së tregut

Avanco biznesin tënd duke implementuar sistemin softuerik ShitjaOnline

Apliko Tani

Kontakti

 

Your Contact Information

Your Feedback